Polityka Prywatności

Witaj w aplikacji stworzonej w ramach projektu „VIP Tech Job” przy współpracy: Belgia (Views International), Włochy(Aforisma Toscana i Istituto Rittmeyer) oraz Hiszpania (Docete Omnes Foundation). Jesteśmy szczęśliwi, że możemy z wami pracować i pomagać w rozwoju waszej kariery. Zdajecie sobie pewnie sprawę, że w celu zapewnienia wam odpowiednich usług zbieramy i przechowujemy wasze dane. Strona „VIP Tech Job project” zobowiązuje się do ochrony i poszanowania waszej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje prawa, które w tej sprawie przysługują w związku z przetwarzanymi przez nas informacjami o Tobie, a także środki, które podejmujemy w celu ochrony Twojej prywatności. Zdajemy sobie sprawę, że opis dotyczący Polityki Prywatności jest obszerny, prosimy jednak o dokładne jego przeczytanie. Poniżej odnaleźć możesz spis, które przekieruje Cię bezpośrednio do działów, które Cię interesują.

Spis

 1. Kilka pojęć do rozważenia.
 2. Jakie dane osobowe zbieramy oraz jak ich używamy?
 3. Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
 4. Co mówi o tym prawo?
 5. Czy musisz podać nam informacje, o które Cię prosimy?
 6. Przez jaki okres przetrzymujemy Twoje dane osobowe?
 7. Czy przekazujemy Twoje dane osobom trzecim?
 8. Czy Twoje dane przekazywany są podmiotom spoza Unii Europejskiej?
 9. Jakie są Twoje prawa?
 10. Co dzieje się z bezpieczeństwem danych podczas korzystania ze strony projektu VIP Tech Job?
 11. Adres IP oraz pliki Cookies.
 12. Jak możesz się z nami skontaktować?
 13. Jak zarządzamy zmianami w niniejszej Polityce?

1) Kilka pojęć do rozważenia

Po pierwsze, ta aplikacja internetowa pozwoli użytkownikom udostępniać i wyświetlać treści związane z ofertami pracy odpowiednie dla osób niewidomych lub niedowidzących w przystępny sposób. Ponadto osoby niewidome lub niedowidzące mogą udostępniać oferty pracy, które uznają za interesujące dla reszty użytkowników; I oczywiście mogą szybko i łatwo składać podania o pracę.

Możesz utworzyć konto kandydata i uzyskać dostęp do wszystkich zasobów i ofert pracy dostępnych w aplikacji internetowej.

Firmy mogą publikować swoje oferty pracy, otrzymywać podania o pracę i znaleźć najlepszego kandydata spośród CV przesłanych do aplikacji.

Opracowaliśmy również bezpłatną platformę szkoleniową online, aby pomóc osobom z niepełnosprawnością wzrokową (VIP) i osobom niewidomym w lepszym korzystaniu z narzędzi dostępnych w Internecie i nauczyć ich, jak się zaprezentować, a głównym celem jest uzyskanie rozmowy o pracę. Platforma jest bezpłatna i zawiera ważne informacje na temat prawodawstwa, zasobów i wielu innych informacji w UE, a zwłaszcza w krajach partnerów projektu: Belgia (Views International), Włochy (Aforisma Toscana i Istituto Rittmeyer) oraz Hiszpania ( Fundacja Docete Omnes).

Konkludując, niniejsze Polityka odnosi się do informacji o osobach, takich jak Ty czy Twoja rodzina. Zawiera informacje o tobie, ale także Twoje opinie i to, co wyraziłeś (na przykład „doświadczenie zawodowe, dodatkowe informacje, opis CV”). Nie mogą to być dane osobowe (chociaż czasami mogą wystąpić oba). Tego rodzaju informacje są czasami nazywane „danymi osobowymi”, „danymi personalnymi” lub „danymi identyfikującymi lub możliwymi do zidentyfikowania”, jednak w niniejszej Polityce używamy terminu „dane osobowe”.

2) Jakie dane osobowe zbieramy oraz jak ich używamy?

Dane osobowe gromadzone w ramach projektu obejmują między innymi następujące dane:

 1. Twoje imię i nazwisko, dane urodzenia, dane kontaktowe i wykształcenie (studia, kursy, praktyki …), dokument tożsamości, zezwolenie na pracę i wszelkie inne informacje, które mogłeś zawrzeć w swoim CV.
 2. Jeśli zarejestrujesz się w naszym portalu za pomocą LinkedIn lub innej sieci społecznościowej; Dane profilu.
 3. Jeśli skontaktujesz się z nami, możemy przechowywać dowody takiej komunikacji.
 4. Wszelkie informacje, które nam przekazujesz, korzystając z naszych formularzy „Konto kandydata”, „Konto firmowe”). W szczególności imię, nazwisko i adres e-mail. Podanie danych osobowych za pośrednictwem tych formularzy nie jest obowiązkowe lub warunkiem umowy. Jednak pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe, ponieważ potrzebujemy tych informacji, aby zrealizować Twoje podanie. Inne informacje, które udostępniasz nam poprzez wypełnianie tych formularzy, zależą od Ciebie.
 5. Gromadzimy również informacje o wizytach na stronie / portalu, w tym między innymi (lecz nie tylko) adres IP, używaną przeglądarkę, lokalizację, kraj, wpisy na stronie oraz inne dane i dostępne źródła. Te informacje ułatwią Ci w przyszłości odwiedzanie naszej witryny lub portalu.
 6. Możesz załączyć swoje zdjęcie (choć nie jest to obowiązkowe).
 7. Dane dotyczące możliwych niepełnosprawności czy adaptacji, które musimy wprowadzić w miejscu pracy.
 8. W niektórych przypadkach, gdy jest to dozwolone, będziemy również gromadzić wrażliwe dane osobowe.

3) Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Projekt zbiera i przetwarza dane osobowe w celu:

 1. Zapewnienia usług, których oczekujesz, takie jak znalezienie pracy, pomoc w szkoleniu lub ułatwienie procesu ubiegania się o stanowisko. Obejmuje to wysyłanie CV do potencjalnych pracodawców w celu dokonania odpowiedniej oceny oraz informowanie o przyszłych ofertach pracy dostępnych za pośrednictwem poczty, telefonu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji.
 2. Do przeprowadzania badań statystycznych i analitycznych, na przykład w celu porównania skuteczności zapisów / zatrudniania Użytkowników między różnymi sektorami biznesowymi i obszarami geograficznymi, a także do wyszukiwania lub identyfikowania czynników, które mogą wpływać na stwierdzone różnice.
 3. Przekazywanie danych osobom trzecim (zob. poniżej).
 4. W razie potrzeby, stosuj się do obowiązków prawnych.
 5. Możemy również wykorzystać te informacje do:
  • Zapewniania bezpieczeństwa i ochrony ludzi, obiektów, systemów i towarów.
  • Dbania o zgodność z wewnętrznymi zasadami i procedurami.
  • Zarządzania komunikacją i innymi systemami używanymi przez stronę VIP Tech Job Project (w tym wewnętrzną bazę danych kontaktów).
  • Badania oraz zarządzania incydentami i roszczeniami.
  • Przestrzegaj obowiązków i praw, a także współpracuj przy wszelkich dochodzeniach prowadzonych przez policję, sądy, organy regulacyjne itp.

4) Co mówi o tym prawo?

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych za pomocą dowolnej podstawy prawnej, która na to pozwala.

Gdy pracujesz z projektem VIP Tech Job lub za jego pośrednictwem, działania, które przeprowadzamy dla tych celów, opiera się na fakcie, że proces ten jest niezbędny do wykonania umowy, w której stroną jest zainteresowana osoba, proces jest niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego mającego zastosowanie do osoby odpowiedzialnej za proces lub w którym proces jest niezbędny do zaspokojenia uzasadnionych interesów VIP Tech Job Project w ramach wykonywania jego prawa i interesów jego partnerów, aby móc opracować projekt, który nie pociąga za sobą szkody dla Twoich interesów lub podstawowych praw czy wolności. Gdy wyżej wspomniany proces jest niezbędny do zaspokojenia interesów projektu, zapewniamy, że jest on wykonywany w sposób, który rekompensuje wszelkie indywidualne interesy. Poza powyższymi założeniami, Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie za Twoją zgodą.

5) Czy musisz podać nam informacje, o które Cię prosimy?

Chociaż nie jesteś zobowiązany do dostarczenia nam danych osobowych, jeśli nie podasz nam ich, nie będziemy w stanie Ci pomóc i nie będziemy w stanie zapewnić Ci żadnej usługi.

6) Przez jaki okres przetrzymujemy Twoje dane osobowe?

Strona VIP Tech Job może przechowywać Twoje dane osobowe przez okres maksymalnie 3 lat od momentu zarejestrowania lub dokonania ostatniej interakcji na stroniei. Jeśli znajdziesz za naszym pośrednictwem zatrudnienie, projekt będzie musiał przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres, aby zachować zgodność z zobowiązaniami prawnymi i zobowiązaniami w ramach umowy oraz w celach statystycznych.

7) Czy przekazujemy Twoje dane osobom trzecim?

Jak wskazano powyżej, zwykle przekazujemy Twoje dane stronom trzecim. Celem jest osiągnięcie celów wcześniej wskazanych i robimy to w następujących okolicznościach:

 • Do naszych usługodawców. Na przykład możemy zatrudnić usługodawcę do wykonywania zadań administracyjnych lub pracy operacyjnej w celu wsparcia naszych relacji z użytkownikiem. Usługodawcy będą podlegać umowom i prawnym zobowiązaniom do zachowania poufności danych i ochrony prywatności oraz będą mieli dostęp tylko do danych niezbędnych do rozwoju ich funkcji: najistotniejszymi usługodawcami są na ogół Ci zajmujący się systemami komputerowymi (które hostują lub wspierają nasze systemy komputerowe, w tym informacje o Tobie).
 • Do partnerów projektu VIP Tech Job z innych państw Unii Europejskiej; Różni partnerzy VIP Web Tech Job Project Group wykonują różne funkcje, w wyniku czego Twoje informacje mogą być udostępniane im w różnych celach:
 • Do naszych potencjalnych pracodawców: udostępnimy informacje o Tobie osobom, które oferują pracę lub oferty, którymi możesz być zainteresowany, lub firmom zainteresowanym Twoim profilem. Powyższe podmioty podlegają umowom i poufnym zobowiązaniom w odniesieniu do otrzymywanych danych.
 • Udostępniamy informacje organom takim jak: administracja publiczna, organy regulacyjne, służby bezpieczeństwa, sądy, i tp. kiedy uznają, że jesteśmy prawnie zobowiązani, upoważnieni lub uznani za niezbędnych w ich postępowaniu.

8) Czy Twoje dane przekazywany są podmiotom spoza Unii Europejskiej?

Informacje o użytkownikach mogą być przesyłane i przetwarzane w jednym lub kilku krajach Unii Europejskiej, do których należą partnerzy projektu którymi są: Belgia (Views International), Włochy (Aforisma Toscana i Istituto Rittmeyer) oraz Hiszpania (Fundacja Docete Omnes).

9) Jakie są Twoje prawa?

 • Prawo dostępu do kopii danych osobowych i uzyskania ich. Masz prawo zażądać informacji o tym, jak zarządzamy Twoimi danymi osobowymi. Jeśli tak, możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (za pośrednictwem portalu) i niektórych informacji o tym, jak są przetwarzane. W niektórych przypadkach możesz poprosić nas o dostarczenie elektronicznej kopii Twoich danych.
 • Prawo do skorygowania danych osobowych. Jeśli wykażesz, że dane osobowe, które posiadamy o Tobie, są nieprawidłowe, możesz zażądać od nas zaktualizowania lub poprawienia tych informacji. W każdym razie zachęcamy do uzyskania dostępu do portalu i bezpośredniej aktualizacji swoich danych osobowych.
 • Prawo do pozostawienia lub usunięcia informacji.
 • W niektórych przypadkach masz prawo zażądać zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych lub usunięcia takich informacji. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, a administracja projektu VIP Tech Job ocenii i potwierdzi, czy wniosek powinien zostać przyjęty. Jednakże, przepisy te podlegają wymaganiom prawnym lub obowiązkom, w związku z którymi musimy przechowywać Twoje dane. W przypadkach, w których zgodnie ze standardami ustalimy, że prośba o anulowanie danych musi zostać spełniona, strona VIP Tech Job zrobi to bez niepotrzebnych opóźnień. Należy wziąć pod uwagę, że po usunięciu informacji z projektu nie będziemy mogli nadal pomagać Ci we wspomnianych celach. Jeśli zechcesz ponownie zarejestrować się w projekcie, konieczne będzie ponowne podanie informacji.
 • Prawo do sprzeciwu . W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych, które posiadamy o Tobie w ramach projektu, jest oparte na uzasadnionym interesie tego samego (i nie ma innej podstawy przetwarzania) lub odnosi się do działań marketingowych. Będziesz mieć prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z powodów związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wymienionych praw, możesz uzyskać dostęp do swojego profilu w portalu lub skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na podany adres e-mail: fundacion@doceteomnes.com

Gdy skontaktujesz się w celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, administracja projektu może poprosić Cię o odpowiednią identyfikację, zanim będziesz mógł kontynuować wspomnianą procedurę. Posiadasz również prawo wnieść skargę do właściwego organu w sprawach dotyczących ochrony danych takich jak: miejsce zamieszkania czy pracy lub w tym miejscu, w którym uważasz, że doszło do naruszenia związanego z Twoimi danymi osobowymi.

10) Co dzieje się z bezpieczeństwem danych podczas korzystania ze strony projektu VIP Tech Job?

Odpowiadasz za bezpieczeństwo danych dostępowych do swojego portalu, w szczególności podanego lub wybranego hasła. Te dane dostępowe są do wyłącznego użytku Użytkownika, bez możliwości udostępniania ich lub reszty danych konta innej osobie.

11) Jak możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszymi zasadami, w celu rozszerzenia informacji o tym, w jaki sposób chronimy informacje (na przykład, gdy wykonujemy przelewy poza UE) i / lub w celu skontaktowania się z osobą delegowaną ds. Ochrony danych i odpowiednim lokalnym przedstawicielem odpowiedzialnym za prywatność, możesz: wysłać e-mail na następujący adres: fundacion@doceteomnes.com

12) Jak zarządzamy zmianami w niniejszej Polityce?

Od czasu do czasu, pojęcia zawarte w naszej Polityce mogą się zmieniać. Będziemy publikować każdą zmianę za pomocą niezbędnych powiadomień, na stronie internetowej lub kontaktując się z wami za pośrednictwem odpowiednich kanałów.

 

This content is also available in: English (angielski) Français (francuski) Italiano (włoski) Español (hiszpański) Română (rumuński) Ελληνικα (grecki)