Stwórz nowe konto firmy lub oddziału

Możesz użyć swojego konta do dodania informacji na temat jednej lub kilku firm i/oraz oddziałów W ten sposób możesz podzielić swoje oferty pracy na różne firmy oraz oddziały, co za tym idzie możesz podać więcej detali tak aby jak najlepiej sprecyzować profil poszukiwanego przez Ciebie pracownika.