Loyalty Agent – Edition company – Leuven

Description of the Job Offer

Summary

Na de aankoopbegeleid en help je klantenin het optimaal gebruik van hun online tools.Dit gebeurtvoornamelijk via telefonisch contact of via mail.

Client Details

- Edition sector

- Located in Leuven

- international company

Description

*Je draagt volledigeverantwoordelijkheidvoor een bepaaldeklantenportefeuille
*Helpen bij het registeren en inloggen, wegwijs maken in hetgebruik van de sites, webinarsendemo'sgeven, …
*Je volgt je dossiers open peilt naarde klanttevredenheid. Waar nodig stuur je bij en communiceer jeintern om tot toekomstgerichte oplossingen te komen.
*Jekuntaltijdhet overzicht behoudenin een veelheid van taken.
*Jeondersteunt (mondeling enschriftelijk)de Nederlandstalige klanten.
*Je draagt eenoptimale klantenservicehoog in het vaandel. Je aarzelt niet om voorstellen te doen die deklantrelatie positief zullen beïnvloeden.

Profile

*Bij voorkeur heb je eenbachelordiploma
*Jij hebtminimaal 1 jaar ervaring in een klantendienstgerichte job.
*Je staat achter je product, jestraalt enthousiasme uiten je vindt het fijn om mensen verder te helpen ente begeleiden.
*Je laat niet los alvorens je tot eenoplossing voor je klantenkomt.
*Technische zakenschrikken je niet af. Je werkt je gemakkelijk in het interne backendsysteem in.
*Jespreekt enschrijftperfectNederlands.Engels kan je gebruiken in jouw dagelijks werk enkennis vanFransis een pluspunt.
*Je bent zowelvlot aan de telefoon als op mail. Je brengt een boodschap duidelijk en klantgerichtover.
*Je wacht niet af ominitiatieven te nemen en verantwoordelijkheid te dragen.
*De volgende termen zijn je op het lijf geschreven:betrokken, autonoommaar ook teamspeler,communicatief,hulpvaardig, georganiseerd en oplossingsgericht.

Job Offer

Wij bieden:
*Een contract van onbepaalde duur
*Een competitief salarispakket en extralegale voordelen
*Een boeiende omgeving in volle ontwikkeling
*Een aangenameencollegiale werksfeer
*Een opleiding over ons productgammaenhet ontwikkelen vanjouw soften hardskills

Country
Belgium
City
Louvain
Function
Achat / Vente, Support vente / administration
Requirements

Contact details for applications

You need a free applicant account to be able to apply for this job offer from our web app. Click here to create your applicant account or login with your existing applicant account. Alternatively, you can apply by following the link below
Published by VIPTJ-Aggregator. Originally found at: URL of the original publication


More job offers like this one

By Category:

By Tags:


<- Back to Job Offers Search Page